Nieuws

Geef uw mening over natuur en landschap in uw omgeving

Provinciale Staten van Groningen nodigen inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap in hun omgeving. Dit kan van 11 december tot en met 20 december 2017 via de website www.kiesvoorgroningen.nl De Staten willen graag weten hoe inwoners van Groningen de natuur en het landschap in hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden. Voor Statenleden is dit een belangrijke bron van informatie. In 2018 staan natuur en landschap regelmatig op de agenda van de Staten. 

Lees verder

Energie Coöperatie Oudeschip ontvangt cheque van Nienke Homan

Energie Coöperatie Oudeschip U.A. i.o. ontving 5 oktober een bijdrage vanuit de subsidieregeling Lokale Energietransitie uit handen van energiegedeputeerde Nienke Homan. De regeling is opengesteld vanuit Kansrijk Groningen, het leefbaarheidsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, om lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

De Energiecoöperatie Oudeschip U.A. i.o. probeert voor het dorp Oudeschip en het buitengebied daarvan twee dorpsmolens te realiseren. De dorpsmolens zijn een onderdeel van het grotere geplande windpark in de Oostpolder dat onlangs is vergund.

Lees verder

Nieuwe afdeling Het Hogeland

Op zaterdag 6 mei is in Winsum de GroenLinks afdeling Het Hogeland opgericht. Deze nieuwe afdeling is een samenvoeging van de oude afdelingen De Marne, Eemsmond en Winsum (waar Bedum ook onder viel). Met deze samenvoeging wordt vooruitgelopen op de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. De bijeenkomst in Winsum was tevens de laatste Algemene Ledenvergaderingen van de bestaande afdelingen.
Tijdens de vergadering werd een bestuur gekozen voor de nieuwe afdeling. Dat bestaat uit: Tineke van der Schoor, voorzitter, Masja van der Meer, secretaris, Leo de Vree, penningmeester en Brenda Bartelink, algemeen lid. Zij zijn respectievelijk afkomstig uit Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne, een mooie spreiding over de huidige gemeenten.

 

Supergemeente? Praat mee over de herindeling!

Op dinsdagavond 24 maart 2015 is er een ledenvergadering van Groenlinks Winsum over de herindeling!

Plaats: Synagoge, Schoolstraat 24 9951 EL Winsum

Tijd: 20.00-22.30 uur.

De ledenvergadering is bedoeld om het onderwerp herindeling te bespreken en de leden gelegenheid te geven hun inbreng te leveren.

 

Lees verder

ALV over de zorg op 14 januari

De ALV vindt plaats in de Synagoge te Winsum en begint om 20.00 uur. Wethouder Marc Verschuren licht toe welke ontwikkelingen er zijn in de zorg en wat de gemeente Winsum onderneemt om de effecten van de veranderingen op te vangen. Statenlid (en oud-Winsumer) Gerda van Galen licht de speerpunten toe voor de komende Provinciale Verkiezingen. Ook kun je meepraten over een ander zeer belangrijk thema, de aankomende gemeentelijke herindeling. De nieuwe fractie vertelt over de gang van zaken in de gemeenteraad sinds de verkiezingen van 2014.

 

Komt allen!

Veel te doen in gem. Winsum deel 2: Za Repaircafé in Winsum en 1e afvaart Reitdiepveer in Aduarderzijl. Levendige gemeente.

op 23 augustus 2014

Pagina's