Supergemeente? Praat mee over de herindeling!

Op dinsdagavond 24 maart 2015 is er een ledenvergadering van Groenlinks Winsum over de herindeling!

Plaats: Synagoge, Schoolstraat 24 9951 EL Winsum

Tijd: 20.00-22.30 uur.

De ledenvergadering is bedoeld om het onderwerp herindeling te bespreken en de leden gelegenheid te geven hun inbreng te leveren.

 

Agenda:

  • Opening door voorzitter Tineke van der Schoor
  • Benoeming kascommissie
  • Herindeling, voorbereiding standpunt Groenlinks Winsum d.m.v. introductie en discussie
  • Verslag vorige ledenvergadering (reeds toegezonden)
  • Wvttk